"NAPRIJED INVEST" d.o.o. SARAJEVO ranije «AKTIVA», Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, bavi se osnivanjem i upravljanjem investicionim fondovima.

Društvo je utemeljeno 26.7.2000. godine od AKTIVA GROUP d.o.o. Ljubljana i gosp. Muje Selimovića sa osnovnim kapitalom od 1.000.000 KM.

Društvo NAPRIJED INVEST upravlja Investicionim fondom «NAPRIJED» d.d. Sarajevo.

Društvo je osnovano u cilju prikupljanja kolektivnih sredstava građana, te stručnog investiranja i upravljanja.

Izvještaji
Važniji linkovi