Društvo

Uprava

Arijana Mutilović

direktor Društva
Arijana Mutilović, rođena 1981. godine. Diplomirala je na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu 2006. godine i stekla akademsku titulu i stručno zvanje dipl. kriminalist. Stručno zvanje magistar ekonomije stiče 2016. godine. Karijeru je započela 2007. godine u brokerskoj kući AW Broker d.o.o. Sarajevo, te je u vrlo kratkom vremenu postala voditelj odjela trgovanja. Početkom 2015. godine prelazi u Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo gdje obavlja poslove Portfolio managera/ Investicisjkog savjetnika. U julu 2018 godine Komisija za vrijednosne papire izdaje saglasnost Arijani Mutilović za obavljanje funkcije predsjednika Uprave Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo. Nije član niti jednog Nadzornog odbora privrednog društva.<br /> Položila je ispite za brokera i investicijskog savjetnika.

Selma Karalić

izvršni direktor Društva
Selma Karalić, rođena 1990. godine u Kiseljaku. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2012. godine stiče zvanje bachelor ekonomije. 2019. godine na istom fakultetu stiče zvanje magistra ekonomije. Dugi niz godina je prisutna na tržištu kapitala i to kao rukovodilac trgovanja u brokerskoj kući te kao Portfolio manager/Investicijski savjetnik u društvu Naprijed invest d.o.o. Sarajevo. U januaru 2022. godine Komisija za vrijednosne papire izdaje prethodnu saglasnost Selmi Karalić za obavljanje funkcije člana Uprave Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo.

Nadzorni odbor

Damir Sokolović

predsjednik Nadzornog odbora
Gosp. Damir Sokolović iz Sarajeva, rođen 01.04.1968. godine u Visokom. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1999. godine stekao je akademsku titulu i stručno zvanje diplomirani ekonomista, na odsjeku za finansije i računovodstvo. Imenovani ima 22 godine radnog iskustva na najodgovornijim mjestima u kompanijama Energopetrol d.d. Sarajevo, Vakufska banka d.d. Sarajevo, te je obnašao funkciju Direktora Diners cluba BH Sarajevo. Trenutno u kompaniji DS SAVJETOVANJE d.o.o. obavlja poslove Direktora.

Jasmin Muminović

član Nadzornog odbora
Gosp. Jasmin Muminović rođen je 18.07.1980. godine u Donjoj Kamenici - Zvornik. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Marmari – Turska, a nostrifikovao diplomu na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2013. godine, te stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Bio je uposlen kao Komercijalni direktor u kompaniji Carat plus d.o.o. Sarajevo i Karat d.o.o. Sarajevo. Trenutno obavlja poslove Direktora ''Unioninvestplastika'' d.d. Sarajevo.

Sejdalija Mustafić

član Nadzornog odbora
Sejdalija Mustafić, rođen 1945. godine u Maglaju. Na filozofskom fakultetu u Sarajevu stekao zvanje profesor arapskog jezika sa književnošću, 1966. godine. Od niza odgvoornih poslova i dužnosti koje je obavljao u svojoj dugogodišnjoj karijeri, izdvajamo poslove poslove Šefa Državnog protokola Predsjedništva SR BiH, Generalnog sekretara Predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i Generalnog sekretara Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine te savjetnika člana Predsjedništva.

Tim

Najznačajniji resurs našeg Društva jesu naši zaposlenici. Naši kadrovi su visokoobrazovane, stručne, profesionalne, ambiciozne osobe koje se ne boje izazova, te svakodnevno rade na proširenju svojih znanja i usavršavanja tehnika kojima se služe u svakodnevnom radu.

Možemo reći da su naši zaposlenici kamen temeljac našeg uspjeha, a  to je i razlog zašto smo se posvetili profesionalnom razvoju svakog člana našeg kolektiva. Vođeni su samo ciljem da kroz kavlitetno obavljanje svog posla proizvedu zadovoljne dioničare Fondova kojima upravljamo.

Pored profesionalizma, naši zaposlenici imaju izražene i moralne vrijednosti, jer smo mišljenja da oni u obavljanju svojih svakodnevnih zadataka ne predstavljaju samo Društvo, nego na neki način i dioničare Fondova, te su kao takvi osnova održivog uspjeha naše kompanije.