Novosti

OBAVJEŠTENJE

Zbog tehničkih problema u vezi sa prilagođavanjem softverskih programa a u vezi implementacije novog Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine  fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (sl.novine FBiH, br 81/22),Pravilnika o strukturi i sadržaju izvještaja investicijskog fonda,društva za upravljanje i banke depozitara investicijskog fonda (sl. novine FBiH br 66/22),kao i prelaska na novi računovodstveni program dajemo obavještenje da ćemo kasniti sa mjesečnim izvještajima za januar 2023.godine za ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo, ZIF EUROFOND- 1 d.d. Sarajevo i ZIF BONUS d.d. Sarajevo.

OBAVJEŠTENJE DIONIČARIMA O PROMJENI ADRESE

Obavještavamo dioničare ZIF-a »NAPRIJED« d.d. Sarajevo i ZIF-a »EUROFOND-1« d.d. Sarajevo da je »NAPRIJED INVEST« društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo koje upravlja sa ova dva fonda promijenilo adresu. Sjedište »NAPRIJED INVEST« društva koje upravlja fondovima »NAPRIJED« d.d. Sarajevo i »EUROFOND-1« d.d. Sarajevo je: SARAJEVO, ULICA TRAMPINA 12/3, OPĆINA CENTAR. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 033/712-960.