BITAN DOGAĐAJ DUF “NAPRIJED INVEST” d.o.o. Sarajevo – PROMJENA REVIZORA

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (‘’Službene novine Federacije BiH’’

81/15, 25/17), kao i člana 9. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (”Službene novine Federacije BiH” broj: 35/13 i 65/19) )«NAPRIJED INVEST« društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

Firma – Fonda: DUF “NAPRIJED INVEST” d.o.o. Sarajevo
Adresa – sjedište Fonda: Trampina broj 12.
Broj telefona i telefaks: 033 712 960; 033 712 962
E-mail adresa: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba
Broj u registru emitenata kod Komisije: ZJP-031-04-220

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda:

 

1. Navesti događaj iz Priloga br. 2 – V: Održana redovna Skupštine Društva
2. Datum nastanka događaja: 14.06.2024. godine
3. Kratak opis i razloge događaja:  

Na redovnoj Skupštini „NAPRIJED INVEST“ društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, održane 14.06.2024 donesena je Odluka br. S – 55/24 od 14.06.2024. o izboru revizorske kuće za 2024 godinu.

 

UHY REVIDENT DOO MOSTAR

4. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem:  

Arijana Mutilović, Direktor Društva 033 712 960