SKRAĆENE ZABILJEŠKE ZA FOND 01.01.-30.06.2011

SKRAĆENE ZABILJEŠKE ZA FOND 01.01.-30.06.2011