ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE 30.06.2012

ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE 30.06.2012