OBAVJEŠTENJE DIONIČARIMA O PROMJENI ADRESE

Obavještavamo dioničare ZIF-a »NAPRIJED« d.d. Sarajevo i ZIF-a »EUROFOND-1« d.d.
Sarajevo da je »NAPRIJED INVEST« društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo koje
upravlja sa ova dva fonda promijenilo adresu.
Sjedište »NAPRIJED INVEST« društva koje upravlja fondovima »NAPRIJED« d.d. Sarajevo i
»EUROFOND-1« d.d. Sarajevo je:
SARAJEVO, ULICA TRAMPINA 12/3, OPĆINA CENTAR.
Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 033/712-960.