OBAVJEŠTENJE

Zbog tehničkih problema u vezi sa prilagođavanjem softverskih programa a u vezi implementacije novog Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine  fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (sl.novine FBiH, br 81/22),Pravilnika o strukturi i sadržaju izvještaja investicijskog fonda,društva za upravljanje i banke depozitara investicijskog fonda (sl. novine FBiH br 66/22),kao i prelaska na novi računovodstveni program dajemo obavještenje da ćemo kasniti sa mjesečnim izvještajima za januar 2023.godine za ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo, ZIF EUROFOND- 1 d.d. Sarajevo i ZIF BONUS d.d. Sarajevo.